Privacy Policy

Deze website, digitaleschoolborden.com, is een website van ANDTM Internet Concepts. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft aan te bieden. Deze Privacy Policy geldt voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst die verband houdt met uw bezoek aan deze website.

Uw persoonlijke gegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Uw persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons ter beschikking stelt. Door contact met ons op te nemen (zie hieronder bij onze contactgegevens) kunt u ten alle tijden uw gegevens laten verwijderen.

Bezoekgegevens

Sommige gegevens die opgeslagen worden als gevolg van uw bezoek aan deze website worden door ons opgeslagen en permanent bewaard (logfiles). Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens over de pagina's die u bezoekt en welke browser u gebruikt. Deze gegevens zijn anoniem en kunnen door ons niet herleid worden naar u als persoon en worden gebruikt voor onder meer de bezoekstatistieken van deze website.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies en andere technologie om het online gebruiksgemak voor te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt wordt. De informatie die deze cookies opleveren worden door ons niet gebruikt om gegevens te herleiden naar u als persoon.

Cookies van derden

Hiernaast plaatsen wij soms advertenties van een aantal advertentie netwerken (waaronder Google en Daisycon). Ook deze advertentie netwerken kunnen cookies op uw pc plaatsen of kunnen bijvoorbeeld pixel tags of javascripting gebruiken om onder meer informatie in te winnen of bijvoorbeeld advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van gebruikers aan deze website. Met de DART-cookie kunnen Google en haar partners advertenties weergeven aan gebruikers op basis van het bezoek aan deze en/of andere websites. Wij hebben zelf geen toegang tot of controle over deze gegevens zoals deze gebruikt worden door deze advertentie netwerken. U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer informatie hierover. Onze Privacy Policy is hier niet op van toepassing.

Cookies uitschakelen

Als u cookies in het algemeen wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de websites van de leveranciers van uw browser. Kijk hiervoor bijvoorbeeld op de website van Mozilla (Firefox) of Microsoft (Internet Explorer). Het uitschakelen van cookies kan op sommige websites ertoe leiden dat u niet of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteit van de beteffende website of delen van de website.

Bij de meeste advertentienetwerken kunt u er voor kiezen om de cookies van deze specifieke advertentie netwerken, uit te schakelen. Bezoek om gebruik te maken van deze functionaliteit, de website van het specifieke advertentie netwerk.

U kunt zich in één keer voor sommige (maar niet alle) cookies afmelden via de afmeldingssite van het Network Advertising Initiative.

Voor het gebruik van de DART-cookie kunt u zich afmelden via de Website van Google.

Links naar andere websites

U vindt op deze website links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens door het gebruik van websites van derden. Onze Privacy Policy is hier niet op van toepassing. Raadpleeg daarom altijd ook de Privacy Policy van de betreffende websites.

Wijzigingen Privacy Policy

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen. Controleer daarom regelmatig deze pagina op wijzigingen.

Contactgegevens

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy kunt u altijd contact met ons opnement via onze website ANDTM Internet Concepts, per post via Postbus 9129, 9703 LC te Groningen of per e-mail via info@andtm.com.